آواز افشاری

 

۱- درآمد:

بر من از خویِ تو هرچند که بیداد رود                چون رخِ خوب تو بینم همه از یاد رود

گره از طرهٔ پُرچین مگشا پیش    صبا                 عمرِ صد دلشده مپسند که بر باد   رود     (جامی)

۲- جامه‌دران:

تا به کی عاشق مهجور به امیدِ وصال               بر سر کوی تو شاد آید و ناشاد رود         (جامی)

۳- حصار:

نقشِ شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست      که خیالِ رخش از خاطرِ فرهاد رود         (جامی) 

۴- قرایی:

خاک بادا سرِ من در رهِ آن سرو        روان       که گرفتاری من بیند و آزاد        رود         (جامی)      

۵- نهیب:

جز به ویرانهٔ غم حا مکند مرغِ دلم               جغد از آن نیست که در منزل آباد رود       (جامی)

۶- حزین:

دل به آن غمزهٔ خونریز کُشد جامی را          صید را چون اجل آید سوی صیاد رود       (جامی)

۷- رهاب:

دل به آن عمزهٔ خونریز کُشد جامی را        صید را چون اجل آید سوی صیاد رود       (جامی)

۸- صدری:

دل بُردی از من به یغما ای تُرکِ غارتگر من            دیدی چه آوردی ای دوست از دستِ دل بر سرِ من

اول دلم را صفا داد آیینه‌ام را  جلا    داد             آخر  به  باد  فنا  داد  عشقِ  تو          خاکسترِ   من       (هاتف اصفهانی)

۹- مثنوی:

ای  وصالت   آرزوی      عاشقان                        وی خیالت پیشِ روی   عاشقان

هرکجا کردم نظر     بالا و پست                        جِلوه‌ای از روی زیبای تو هست

خرقه‌پوشان محوِ رخسارِ تواند                       باده‌نوشان مستِ  دیدارِ   تواند

هم بود در هر دلی ماًوای     تو                        هم  بود بر هر سری سودای   تو

حرفی از اسرارِ عشقم  یاد ده                         هم  بسوزان  هم  مرا بر باد  ده      (ابراهیم صفایی)             

 

Print Friendly