دستگاه نوا

 

۱- درآمد:

صلاحِ کار کجا و منِ خراب کجا        ببین تفاوت ره از کاست تا به کجا     (حافظ )

۲- گردانیه:

چه نسبت است به رندی صلاح ‌و تقوا را       سماعِ وعظ کجا و نغمه رُباب کجا     (حافظ )

۳- نغمه: بدون شعر

۴- بیات راجع:

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس         کجاست دیرِ  مغان  و  شرابِ  ناب  کجا     (حافظ )

۵- عشاق:

بشد که یادِ خوشش باد روزگارِ وصال       خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا     (حافظ )

۶- نهفت:

مبین به سیبِ زنخدان که چاه در راه است     کجا روی ای دل بدین شتاب کجا       (حافظ)

۷- خجسته:

قرارِ خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست     قرار چیست صبوری کدام خواب کجا    (حافظ )

۸- نیشابورک:

ز رویِ دوست دلِ دشمنان چه دَریابد          چراغِ مُرده کجا شمع آفتاب کجا     (حافظ )

۹- حسینی:

پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت        با طبیبِ نامحرم درهای پنهانی   (حافظ)

۱۰- عراق:

اشک  حسرت  به  سرانگشت  فرو می‌گیرم          که گَرَش  راه  دهم  قافله  در گِل برود

ره ندیدم چو برفت از نظرم صورتِ دوست        همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود         (سعدی)

۱۱- نیریز:

باغبان چو من رفتم زین چمن حرامت باد          گر به جای من سروی غیر درست بنشانی       (حافظ)

از آن دم ازخرد بیگانه گشتم          که با عشق تو کردم آشنایی

ندانستم کمندِ طالعِ        من           کُند بر بامِ  وصلت   نارسایی            (نیاز جوشقانی)

۱۲- رُهاب و مسیحی:

یوسفِ عزیزم کو ای برادران رحمی         کز غمش به جان آمد حالِ پیرِ کنعانی       (حافظ)

۱۳- تخت تاقدیس:

در میانهٔ دو صنم ایستاده‌ام چه کنم       آن یکی کِشد که مرو و آن دگر کِشد که بیا      (مشتاق اصفهانی)

۱۴- شاه ختایی:

بشنو  از  نی چون  حکایت  می‌کند        وز   جدایی‌ها   شکایت    می‌کند

کز    نیستان     تا   مرا    ببریده‌اند        وز   نفیرم  مرد  و  زن    نالیده‌اند

سینه خواهم شرحه‌شرحه از فراق        تا    بگویم     شر حِ  دردِ   اشتیاق

من   به  هر   جمعیتی  نالا ن شدم         جفتِ بدحالان و خوشحالان شدم        (مولانا)   

 

Print Friendly