آهنگ محلی مجاری

دریا کریستینا (Darya Krisztina) هنرجوی سه‌تار اهل مجارستان است و عاشق موسیقی ایرانی، او نزدیک به یکسال است از طریق اسکایپ در آموزشگاه سه‌تار الیسا، یادگیری ساز سه‌تار را آغاز کرده است. در سفری که به کپنهاگ داشت از او خواستم یکی از آهنگ‌های محلی مجاری را اجرا کند و با موبایلم فیلم گرفتم.

Print Friendly