یک آهنگ مجاری

این یک آهنگ محلی مجاری است. خیلی ساده و زیباست. هنرجویان می‌توانند با شنیدن ملودی آهنگ آنرا با سه‌تار اجرا کنند. برای دیدن سایز بزرگ‌تر روی نت کلیک کنید.

MegAztMondjakNemIllik                                                                 

Print Friendly