تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران

تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران، گنجینه‌ای است که شادروان استاد محمدرضا لطفی تهیه کننده و مجری آن در رادیو فرهنگ بود. شاید اگر هشیاری استاد لطفی نبود و این ۶۶ برنامه را  که بیشتر در مورد تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران، در دهه ۵۰ و قبل از آنست  که خود شاهد این دوره بوده را اجرا نمی‌کرد شاید مثل خیلی از هنرمندان گذشته ما که کمتر تاریخ دوران خود ثبت کرده‌اند او آن را با خود به گور می‌برد. در این برنامه‌ها شنونده صدا و یا ساز برزگان موسیقی ایرانی را شاید برای اولین بار می‌شنوند. خاطراتی که استاد نقل می‌کند ناب و بی‌نظیر است. شنیدن این ۶۶ برنامه را به جوانان و علاقه‌مندان موسیقی ملی ایران توصیه کنم.

 

Print Friendly