نت‌‌ها

اندک اندک، شهرام ناظزی
اندک اندک، شهرام ناظزی

اثری از زنده یاد محمدرضا لطفی، شعر از سایه و خواننده محمدرضا شجریان، برای خواندن زندگی نامه محمدرضا لطفی

Billede (12)
سرود سپیده، محمدرضا لطفی


پیش‌ درآمد شور زنده یاد استاد شهنازی، نت توسط استاد مجید درخشانی نوشته شده است.

پیش درآمد شور ۱
پیش درآمد شور ۱
پیش درآمد شور ۲
پیش درآمد شور ۲
پیش‌ درآمد شور ۳
پیش‌ درآمد شور ۳
Print Friendly